Sponsorater

Sponsorater er en selvfølge for Pressalit

Pressalit er sponsor for en række organisationer, foreninger og institutioner. Dels fordi vi som større erhvervsvirksomhed finder det naturligt at støtte initiativer i vores lokalområde. Dels fordi vi derigennem - ved at hægte vores firmanavn på arrangementer, der giver folk gode oplevelser - indirekte får sagt noget væsentligt om vores produkter.

Pressalit modtager hvert år mange sponsorat- og støtteansøgninger. Der er mange gode sager, der fortjener støtte, og vi prøver at bakke op, hvor vi kan. Alene på grund af mængden af ansøgninger, må vi nødvendigvis sige nej til mange.

For at skabe mest mulig sammenhæng i vores sponsoraktiviteter, har vi valgt at prioritere nogle fokusområder, der er valgt ud fra, at de matcher Pressalit godt – både mht. produkter og firmaværdier, og hvor vi har bestræbt os på at etablere nogle langsigtede samarbejdsrelationer.

Søger du sponsorstøtte?

Hvis du ønsker at søge sponsorstøtte til et projekt, en organisation, en forening eller andet, bedes du venligst kontakte os pr. mail.