CSR i Pressalit

Præstation og ansvarlighed går hånd i hånd

Vi har altid troet på at behandle hinanden ordentligt. Vi har også altid troet på at involvere os i det samfund og de omgivelser, som virksomheden er en del af. Dette engagement har rødder i Pressalits kultur og løber som en rød tråd gennem hele Pressalits historie. Kort fortalt ønsker vi, at præstation og ansvarlighed skal gå hånd i hånd.

I dag er vores arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR) dybt forankret i virksomhedens strategi, og vores indsats er sat i system gennem en række aktiviteter og partnerskaber. Pressalits CSR-indsats er også kendt og anerkendt i offentligheden, bl.a. med tildelingen af CSR People Prize i efteråret 2011. 

Vi har tre grundlæggende afsæt for vores aktuelle arbejde med CSR: medansvar, medarbejdere og miljø. Klik rundt for at læse mere om vores indsatser på hvert af de tre områder.  

CSR Awards 2011 - CSR People Prize Award