Funktionelt design øger livskvalitet

Højdejusterbar håndvask

Fleksible løsninger, hjælp til selvhjælp og funktionelt design er buzzwords, når det kommer til indretning af ældre-plejeboliger. Og målet er bedre livskvalitet for borgerne. Men hvordan omsætter man store ord til håndgribelige løsninger? I denne artikel har vi samlet praktiske erfaringer som inspiration til, hvordan funktionalitet og æstetik kan skabe livskvalitet i praksis.

Fleksibilitet på skinner

Håndvasken kan hæves og sænkes. Toilettet kan forskydes til siderne og er udstyret med støtter, der kan fjernes efter behov. Spejlet kan indstilles til både siddende og stående borgere, og under vasken er der plads nok til, at også kørestolsbrugere kan komme helt tæt til vandhanen. Dette er nogle af de fordele, der er bygget ind i badeværelserne i Marienlund Plejecenter i Silkeborg.

”Vi havde et stort ønske om at få flere fleksible løsninger, der både kunne flyttes vertikalt og horisontalt og derfor let kunne tilpasses den enkelte borgers behov,” fortæller Lene Thomsen, SOSU-assistent på Marienlund Plejecenter.

Derfor har de på Marienlund Plejecenter hævet alle hjælpemidler i badeværelset over gulvet og monteret dem på skinner, der løber hele vejen rundt langs væggen. Skinnerne gør det muligt for personalet hurtigt at tilføje, fjerne eller omrokere hjælpemidlerne alt efter den enkelte borgers behov. Og det giver større livskvalitet for borgerne, forklarer Lene Thomsen.

”Dem der kan selv, vil gerne selv. Det er fuldstændig ligesom os andre. Vi har det bedst med at gøre tingene selv. Det ændrer sig jo ikke, bare fordi man bliver ældre.” Særligt fremhæver Lene Thomsen brusestolen, som det hjælpemiddel, der bedst viser fleksibilitet og funktionalitet i praksis.

”Brusestolen hænger på skinnen og tager ikke af gulvpladsen. Det er lettere at komme omkring borgeren, og vi kan bedre hjælpe i den grad, som borgeren har brug for. Generelt er skinnen med til at gøre vores hverdag nemmere,” forklarer hun.

Inden Marienlund blev bygget, foretog Silkeborg Kommune en brugerundersøgelse, der viste, at særligt et fleksibelt toilet var en væsentlig faktor for personalet. Derfor monterede man toilettet på en ekstra væg oven på den bærende væg. Væggen med toilettet kan dermed nemt skubbes og fastgøres tættere eller længere væk fra vasken og de øvrige hjælpemidler alt efter borgerens og plejepersonalets behov.

”Generelt er vi meget glade for, at badeværelserne er tilpasset den enkelte borger. Vi går ikke og flytter rundt på hjælpemidlerne dagligt, men vi sætter en dyd i at indrette badeværelserne efter de enkelte beboeres behov,” forklarer Lene Thomsen og uddyber:

”At badeværelserne kan transformeres fra én beboer til en ny, giver os [personalet] bedre arbejdsforhold, og vores borgere trives langt bedre, fordi de i større grad er selvstændige og kan udføre flere hverdagsrutiner selv.”

Samlet set peger disse praktiske erfaringer fra Marienlund Plejecenter på funktionelt design som nøglen til at øge borgeres trivsel og ikke mindst optimere plejepersonalets arbejdsbetingelser.

I Silkeborg Kommune har funktionalitet og design spillet en stor rolle i indretningen af Marienlund Plejecenter. Her har især et fleksibelt toilet haft fokus under opførelsen af det nye plejecenter. Læs også om Marienlund Plejecenters forsøgsbolig her.