Produkter

6 +
Model R3185112
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3085
Farver

PLUS toiletstøtte, fastmonteret

6 +
Model R3070
Farver

PLUS toiletstøtte, fastmonteret

6 +
Model R3165112
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3165112
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3165112
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3165182
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3165182
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3170112
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3170112
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3175112
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3175182
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3185182
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R6310
Farver

PLUS ryglæn til fastmontering

6 +
Model R6510
Farver

PLUS ryglæn til fastmontering

3 +
Model R6515
Farver

PLUS ryglæn til fastmontering

6 +
Model R6520
Farver

PLUS ryglæn, sideværts regulérbart

4 +
Model R7310
Farver

PLUS brusesæde 310, fastmonteret

4 +
Model R7408
Farver

PLUS brusesæde 450, fastmonteret

6 +
Model R3060
Farver

PLUS toiletstøtte, fastmonteret

3 +
Model R3150112
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3160112
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar

6 +
Model R3160182
Farver

PLUS toiletstøtte, højderegulérbar