Tilgængelighed i hjemmet

En værdig og velfungerende tilværelse.

Tilgængelighed i boligen er en forudsætning for, at blandt andet personer, der lever med et handicap, kan føre en velfungerende og værdig tilværelse. Dette forudsætter, at tilgængeligheden indarbejdes allerede fra projektfasen. Overordnet set skal du have mulighed for at færdes i hele boligen uanset din funktionsevne. Kørestol, rollator, stokke – det bør ikke begrænse den almindelige daglige livsførelse.

Hos Pressalit Care har vi specialiseret os i at gøre køkkener og badeværelser tilgængelige for alle. Når vi udvikler vores fleksible løsninger, sker det ud fra et ønske om, at alle, uanset funktionsevne, skal have de bedste betingelser for at blive så selvhjulpne som muligt.

Produkter, der kan indstilles i højden og flyttes sideværts, gør det muligt at tilvejebringe de bedste betingelser for de daglige aktiviteter i henholdsvis bad og køkken. Du kan altid få et godt råd om tilgængelighed hos Pressalit Care.

Tilgængelighed i egen bolig uanset din funktionsevne